Δράσεις

ΠΡΑΣΙΝΟ

Ως μέρος της πράσινης δράσης μας για τον Δήμο Θερμαϊκού, έχουμε κάνει μία ειδική εργολαβία πρασίνου με την οποία κλαδεύτηκαν τα δέντρα για πρώτη φορά στον Δήμο μας, έπειτα από 40 χρόνια!

Ακόμη, κουρεύεται τακτικά η παρόδια βλάστηση στις άκρες των κεντρικών δρόμων του Δήμου, κάτι που, εννοείται, πρέπει να είναι καθεστώς, καθώς και ότι φροντίζουμε για τον καλλωπισμό των κεντρικών πλατειών.