Δράσεις

ΜΕΙΩΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των πολιτών του Δήμου μας και διατηρώντας περιβαλλοντική συνείδηση, έχουμε καταφέρει στα πλαίσια της Ενεργειακής Κοινότητας, να μπούμε σε ενεργειακό πρόγραμμα Φωτοβολταϊκού συστήματος, με όφελος 2MW στον Δήμο μας. Οι δημότες δηλ, πέρα από τη μείωση που έχει γίνει ήδη στα ανταποδοτικά τέλη, θα επωφεληθούν επιπλέον μείωση 30%! Τέτοιου είδους αναπτυξιακή πορεία δεν υπάρχει σχεδόν σε κανέναν άλλο Δήμο της χώρας μας!