Δράσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Οι κοινωνικές υπηρεσίες μας έχουν δημιουργήσει το κοινωνικό συσσίτιο, όπου σιτίζονται καθημερινά 100 συμπολίτες μας, ενώ έχουμε δημιουργήσει ξενώνα για προσωρινή εγκατάσταση οικογενειών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, μειώσαμε κατά 75% τα δημοτικά τέλη σε 120 οικογένειες άπορων συμπολιτών μας.